Együttműködtek

Köszönetünket fejezzük ki a segítőknek:

Ádám Gézáné Bolcsó Zita, Egyházasbást (Balogfala) ● Alföldi Károly, Naszvad ● Asbóth József, Budapest ● Asbóth Sándor, Dunamocs ● Bacsa Istvánné, Ipolyvarbó ● Bajkai Csaba, Búcs ● Bajkai János, Révkomárom ● Bajkai Katalin, Búcs ● Bajkai Sándorné Izsó Judit, Búcs ● Bajnok Istvánné Gyurász Ilona, Ipolybalog (Komárom) ● Balázsy Gézáné Marcsa Mária, Révkomárom ● Balogh Gábor, Ipolybalog ● Baranyai Anna, Kéménd ● Bartók László, Torna ● Batta György, Révkomárom ● Bencsík Lajos, Nagycétény ● Benefi László, Kéménd ● Berényi Kornélia, Szőgyén ● Bernáth András, Búcs ● Bernáth Andrásné Nagy Edit, Búcs ● Bernáth Imréné, Barka ● Blaskó Mária, Kisgyarmat ● Bodnár Lászlóné Vasko Júlia Bodrogszerdahely ● Bónáné Péntek Júlia, Érsekújvár ● Bónáné Szekeres Irén, Bátorkeszi ● Boros Jenőné Bartha Terézia, Budapest ● Bruncz János, Komárom-Szőny ● Csémy Petra, Naszvad ● Csenger Sándor, Budapest ● Csere Lajosné Dobos Rozália, Ipolybalog ● Czibor András, Búcs ● Czúth Gáborné Pál Ilona, Búcs ● Dávid Lászlóné Kardos Mónika, Szalka ● Dikácz Zsuzsanna, Szalka ● Drapák Karoly, Muzsla ● Drapák Károlyné Kozma Zsuzsanna, Muzsla ● Duray Miklós, Pinc-Rapp-Kalonda-Vilke (Pozsony) ● Eperjesi László, Bódvavendég ● Erdélyi Imre, Tornaújfalu ● Fekete János, Nyékvárkony ● Finta Rudolfné Balkó Rozália, Nyitragerencsér ● Gál Jánosné Brat Erzsébet, Nyitrageszte ● Gál László, Zsére ● Gál Sándor, Kassa ● Gyepes Erzsébet, Alsóbodok ● Gyepes Teréz, Alsóbodok ● Hajdú László, Pográny ● Hanák Jánosné Istkovics Éva, Felsőkirályi ● Hanák Tiborné Rábek Mária, Felsőkirályi ● Holecz Ilona, Alsóbodok ● Horváthné Kiss Irma, Gúta ● Chajneta Rajmund, Varsó ● Izsák Lajosné Ferencz Elvíra, Izsa ● Jágerszkyné Persei Erzsébet, Révkomárom ● Jókai Józsefné Vasas Erzsébet, Búcs ● Kanta Ferencné, Egeg ● Kardos Margit, Barka (Rozsnyó) ● Karkó Henriett, Búcs ● Kerekes András, Búcs ● Kerekes Andrásné Udvardi Zsuzsanna, Búcs ● Kerekes Zoltán, Hradec Králové ● Keszegh Margit, Révkomárom ● Kétyi József, Révkomárom ● Kiss Andrásné Peredi Erzsébet, Búcs ● Kiss János, Martos ● Köteles László, Tornaújfalu (Szepsi) ● Kovács Dénesné Keszegh Mária, Martos ● Kovács Pál, Nagykér ● Kunyica Imréné Jávorka Margit, Szőgyén ● Kusý Károly, Udvard ● Lajos Zoltán, Dunamocs ● Lajosné Szegi Ilona, Dunamocs ● Lénárt János, Felsőszeli ● Lencsés Ernőné Rábek Borbála, Felsőkirályi ● Liszkáné Juhász Ilona, Révkomárom, ● Lucza Imréné Sárai Sára, Hetény ● Mácza Mihályné Kartali Irén, Révkomárom ● Maga Ferenc, Zsére ● Major István, Kalász ● Marcsa Lajos, Komárom-Szőny ● Matuska Zsuzsanna, Nána ● Mátyus István, Barka (Rozsnyó) ● Mikle Zsuzsanna, Alsóbodok ● Mikulásné Csekes Márta, Pozsony ● Miliczki Sándor, Udvarnok ● Móricz Attila, Révkomárom ● Móriczné Csenger Szerén, Révkomárom ● Nágel Dezső, Szőgyén ● Nagy Andrásné Szabó Judit, Búcs ● Nagy Györgyné Fábián Mária, Szalatnya Terézia, Budapest ● Nászali Jánosné Varga Mária, Ipolybalog ● Neszméry Katalin, Deáki ● Noszek Ferenc, Nagymácséd ● Pál István, Gödöllő ● Pálinkás Istvánné Podhorný Márta, Révkomárom ● Papp Anna, Debrőd ● Papp Ernő, Révkomárom ● Pazderák Bertalan, Magyarbőd ● Pénzes Károlyné, Egeg ● Perjésiné Kováts Ágnes, Kassa ● Plachyné Markó Janka, Galánta ● Pleva László, Alsószeli ● Pribék Gáborné Pazderák Emőke, Magyarbőd (Kassa) ● Príboj Mária, Egeg ● Puchovszky László, Gímes ● Radilné Gál Etelka, Búcs ● Skerlec Istvánné Magyar Ilona, Ipolyvarbó ● Szabó Béláné Zsóka Magdolna, Szalatnya ● Szabó Ferenc, Búcs ● Szabó Ferencné Zsófi Aranka, Búcs ● Szabó Károlyné Miklós Jolán, Dunaszerdahely ● Szanyi Mária, Galánta ● Száraz József, Udvard ● Szeleczky Katalin, Kéménd ● Szénássy Zoltánné Csekes Edit, Révkomárom ● Szigeti János, Búcs ● Szitás Anna, Egyházasbást ● Szobi Kálmán, Mohi (Búcs) ● Szűcs Lajos, Csallóközkürt ● Švecz Józsefné Vörös Ilona, Révkomárom ● Takács Zsoltné Szobi Emese, Révkomárom ● Thúryné Csontos Erzsébet, Komárom ● Timorszky Ilona, Gímes ● Tóth Borbála, Pográny ● Tóth Kurucz Mária, Izsa ● Tungli Pálné Tóth Katalin, Kéménd ● Urbán Aladár, Ipolyvarbó ● Vaner Lászlóné Fábián Ilona, Szalatnya ● Vankó Jánosné Csimma Teréz, Deáki ● Varga Imre, Barslédec ● Varga Marianna, Budapest ● Vörös János, Felsőkirályi ● Zolczer Ferenc, Ipolybalog ● Zórádné Vasas Ildikó, Pozsony

Külön köszönet:
Búcsi Óvoda Munkaközössége, Búcs ● Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány, Budapest ● Csemadok Területi Választmánya, Dániel Erzsébet, Érsekújvár ● Csemadok Területi Választmánya, Mézes Rudolf, Galánta ● Europress Kft., Cséplő Gábor, Búcs ● Folkart Hungary, Gyulavári Imréné, Budapest ● Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központ, Liszka József, Révkomárom ● Határon Túli Magyarok Hivatala, Budapest ● Illyés Közalapítvány, Budapest ● Jókai Mária, Felsőaha ● Katona Mihály Alapiskola, Varga Lajos, Búcs ● Kistáltos Óvoda, Komárom (Magyarország) ● Községi Hivatal, Szigeti János, Búcs ● Madách-Posonium, Török Ágota, Révkomárom ● Magyar Köztársaság Gazdasági Minisztériuma- EXPO 2000 Világkiállítás, Budapest ● Magyar Köztársaság Kulturális Intézete, Pozsony ● Magyar Köztársaság Nagykövetsége, Szesztay Ádám, Pozsony ● Magyarok Világszövetsége, Budapest ● Matyó Népművészeti és Háziipari Szövetkezet, Fügedi Istvánné, Mezőkövesd ● Mezőgazdasági Szövetkezet, Nagy István, Búcs ● Méry Margit, Pozsony ● Önkormányzatok, a gyűjtést és a kiállítását szervező községekből ● Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma, Pozsony ● Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Nána ● Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Óvodapedagógiai Társasága, Révkomárom ● Szövetség a Közös Célokért, Pogány Erzsébet, Pozsony ● Városi Művelődési Központ, Varga Anna, Révkomárom